Jordi Penyaranda

Format al negoci familiar de caldereria i planxisteria i diplomat amb disseny industrial per l’escola Massana.
Instal·lat a Formentera des del 2000. Al 2002 inicia  l’estudi jordi penyaranda.

Aquest estudi es dedica quasi en exclusivitat al disseny i construcció de peces úniques, tractades amb la cura de  l’artesania i alhora amb l’ús de noves tecnologies i el tractament de la imatge propis del disseny industrial.

Cap a l’ any 2005, prenen més importància projectes d’interiorisme com botigues, restaurants, hotels o vivendes; Aquests projectes continuen sent tractats amb exclusivitat, excel·lència i funcionalitat i estètica, combinant  la direcció d’obra amb el disseny i construcció de peces úniques.

Tot això amb una aportació ètica, utilitzant materials i recursos propis de formentera, fent que els nostres projectes s’identifiquin amb l’entorn.

Penyaranda Estudi Disseny

Venda de Sa Miranda 805 Cala Saona
07860 Sant Francesc
FORMENTERA Illes Balears

Tel.: (0034) 971 32 29 04
Mov.: (0034) 659 340 920
jordi@jordipenyaranda.com