No images found, please add some images.

Interiorisme

← Back to the Portfolio

Ser especial, ser diferent, sorprendre, però sempre des d’un nexe molt fort i evident amb el lloc.
Repensar els espais permet aplicar nous ordres, aix ò juntament amb l’espurna local,guiaran el projecte.

Tots els projectes són diferents i especials.
Per cada cas es dimensiona l’entrega, i es fa més o menys èmfasis en cadascuna de les fases del projecte:

Memòries explicatives del projecte
Conceptual, justificativa i tècnica


Croquis, dibuixos, fotomuntatges,
infografia/ 3ds


Gestió de llicències, turística, obra menor,
obra major, permisos a costes

Imatges, esbossos o elements de referència


Planimetria; plantes alçats, seccions, detalls


Seguiment d’obra, contractació fins finalització

  • Filed under: Interiorisme